Ansluta föreningar kan nominera till samverkansgrupp

Det fortsatta arbetet med överenskommelsen och den tvååriga aktivitetsplanen som antagits kommer att ledas av en samverkansgrupp, bestående av representanter från både staden och föreningslivet. Vi välkomnar nu anslutna föreningar att nominera kandidater som kan tänka sig att ingå i samverkansgruppen. Två föreningsledamöter kommer att utses på ettårigt mandat och de övriga tre väljs på två år.

Senast den 30 mars vill vi att ni mejlar era förslag till Cecilia Holm och därefter organiserar vi en omröstning bland anslutna föreningar för att fastställa föreningslivets representanter.