Vilka är föreningarna bakom överenskommelsen?

Ena parten i den lokala överenskommelsen är Helsingborgs stad och den andra är ett stort antal föreningar från det rika föreningsliv som finns i Helsingborgsregionen.

Vid signeringsceremonin den 26 september 2017 anslöt sig följande föreningar till den lokala överenskommelsen i Helsingborg:.