Föreningslivet och begreppsdjungeln

  • Föreningslivet
  • Civilsamhället
  • Idéburen sektor
  • Tredje sektorn
  • Sociala ekonomin
  • Ideella organisationer
  • Folkrörelsen
  • Frivilligorganisationer
  • NGOs

För att beskriva den breda floran av ideella organisationer och föreningar i Sverige finns det en hel uppsjö av begrepp och i listan ovan finns det säkert många fler som kunde vara med. Just begreppsproblematiken var en av frågorna som arbetsgruppen pratade om vid det andra mötet i Rådhuset den 19 april. Som projektledare var vi redan i uppstarten av överenskommelsearbetet i behov av att namnge vår medpart och vi valde att använda oss av föreningsliv eftersom vi upplever ordet som inkluderande och lättförståeligt. Gruppen höll med om vår motivering till att använda samlingsnamnet föreningsliv, samtidigt som någon påpekade att det låter lite tråkigt och slätstruket. Det konstaterades dock att det ligger en inbyggd problematik i alla begrepp och att föreningsliv troligen kan vara det som når bredast förankring i det stora spektra av verksamhetsområden där ideella föreningar förekommer. Summa summarum så tror vi att vi fortsätter med att prata om en överenskommelse mellan Helsingborgs stad och föreningslivet.

På arbetsgruppsmötet hann vi även med att nosa på hur strukturen sett ut för de överenskommelser som redan tagits fram runtom i Sverige och diskutera kring ett möjligt upplägg för en överenskommelse i Helsingborg.