Att inspireras och lära av andra

Som projektledare för den här apparaten från kommunens sida är det skönt att ibland träffa andra i liknande position för att diskutera utmaningar, se möjligheter och lära av varandra. Under april och maj har Erik deltagit i två nätverksträffar för processledare kopplade till överenskommelsen. Den 8 april höll den nationella överenskommelsen en processledarträff i Stockholm där den stora höjdpunkten bortsett från erfarenhetsutbytet var när Emma Fagerstrand, konsult i grupputveckling, under parollen “Att leda processer när gruppen går i otakt” berättade om olika metoder för att föra processer framåt.

En dryg månad senare, den 10 maj, var Erik återigen på språng för att byta erfarenheter och träffa folk som arbetar med ökad samverkan med föreningslivet. Nu var platsen Malmö och en regional processledarträff med deltagare som arbetar med antingen Region Skånes överenskommelse eller som representerade samverkans arbete mellan kommun och föreningsliv i Bromölla, Kristianstad, Malmö, Trelleborg eller Ystad.

I skrivande stund finns det underskrivna överenskommelser om ökad samverkan på plats i tre regioner och tretton kommuner runtom i Sverige, med ytterligare ett tiotal på gång.

12919799_10153018281483078_7688099105261141283_n

Nationell processledarträff i Stockholm 8 april

13177788_10153073908433078_4250368271904705156_n

Regional processledarträff i Malmö 10 maj