Avsiktsförklaring underskriven

Initiativet med att ta fram en lokal överenskommelsen kommer i Helsingborg från stadens sida, något som skiljer processen här från de flesta andra överenskommelser runtom i Sverige. Där har det istället varit föreningslivet som uppvaktat kommunen och för att knyta närmre band med föreningslivet började vi därför snegla på Malmö och den avsiktsförklaring som togs fram där 2015.

Avsiktsförklaringen i Malmö slöts mellan stad och paraplyorganisationer i syfte att ge processen med att ta fram en överenskommelse luft under vingarna och adressera det ömsesidiga behovet av ambassadörskap för överenskommelsen. Inspirerad av Malmö, men med grund i de dialogmöten som vi fört med föreningslivet i Helsingborg, har därför en avsiktsförklaring nu även tagits fram i Helsingborg.

Avsiktsförklaringen befäster intentionen med att ta fram en lokal överenskommelse i Helsingborg och beslutades i kommunstyrelsen den 15 november. Den 20 januari signerades den i rådhuset av ordförandena för de fyra paraplyorganisationer som i nuläget är verksamma i Helsingborg samt ordföranden i kommunstyrelsens beredning för demokrati och service.