Överenskommelser runtom i Sverige

Det finns flera exempel på överenskommelser som har arbetats fram runtom i Sverige på nationell, regional och lokal nivå under de senaste åren.

Nationella överenskommelsen

Förebilden för de regionala och lokala överenskommelser som skapats är den nationella överenskommelsen som togs fram 2008 av regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting och ett 90-tal idéburna organisationer inom det sociala området. Målet med överenskommelsen är att stärka de ideella organisationernas självständiga och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare samt att utveckla en större mångfald av utförare och leverantörer av hälso- och sjukvård samt omsorg.

Regionala överenskommelsen

2010 antog Region Skåne den första regionala överenskommelse om samverkan mellan den offentliga och idéburna sektorn i Sverige.

Lokala överenskommelser

I Skåne är det än så länge bara Trelleborg och Kristianstad som har slutfört sitt arbete med att ta fram och signera en överenskommelse. Samtidigt pågår det ett arbete mot en överenskommelse i flera kommuner, bland annat i Malmö.

Runtom i Sverige finns det ytterligare ett tiotal kommuner som i samarbete med det lokala föreningslivet gjort ett liknande arbete. Västerås och Örebro är två exempel där befolkningsstorleken är i nivå med Helsingborg och där man nått fram till en färdig överenskommelse om ökad samverkan.