Paraplyorganisationer för föreningslivet i Helsingborg

DHS – Funktionshinderrörelsen i Helsingborg som samordnar verksamheten hos de olika handikappföreningarna i Helsingborg och driver handikappolitiska frågor.

HSF – Helsingborgs Scenkonst Forum är en paraplyorganisation för föreningar som verkar inom scenkonstens i Helsingborg med omnejd.

HISO – Helsingborgsidrottens samorganisation som samlar ett stort antal föreningar inom idrotten.

INVASAM – Invandrarföreningarnas samorganisation i Helsingborg med ett 30-tal medlemmar.