Resurser för föreningslivet

Civsam – En sida från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) med vetenskaplig kunskap om det civila samhället i Sverige

Föreningsservice i Helsingborg – Ett projekt med medel från Allmänna Arvsfonden som drivs av DHS och syftar till att erbjuda föreningar administrativt stöd.

MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är den statliga myndighet som tar fram kunskap föreningslivets förutsättningar och bland annat handlägger en rad olika bidrag som är kopplade till det civila samhället.