Dokumentation

Här hittar du den slutgiltiga lokala överenskommelsen i Helsingborg samt diverse dokument, presentationer och material som tagits fram under och efter våra möten med föreningslivet i Helsingborg.

Lokal överenskommelse i Helsingborg; antagen av kommunfullmäktige i Helsingborg 14 juni 2017

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Förslag på lokal överenskommelse i Helsingborg, utsänd på remiss mars 2017

Förslag på lokal överenskommelse i Helsingborg

Remissbrev

Sammanställning av remissvar

Material från dialogmöten med föreningslivet i februari och mars 2016

Presentation

Sammanfattning av anteckningar vid dialogmöten februari-mars

Material från dialogmöten med föreningslivet i november 2016

Presentation

Sammanfattning av anteckningar vid dialogmöten november