Lista över föreningar som deltagit vid våra dialogmöten

Nedan följer en lista med de föreningar i Helsingborg som nappade på vår inbjudan och deltog vid något av våra dialogmöten på Hotel Horisont med en eller flera föreningsrepresentanter. En häftig blandning som visar på mångfalden och styrkan i Helsingborgs föreningsliv!

Vi är väldigt glada över att över 100 föreningar valt att vara med i det första steget mot en överenskommelse. Ett stort antal mötesdeltagarna uppgav dessutom att de är engagerade i ytterligare någon förening utöver de som företräddes på mötet. Därav finns det en förhoppning om att budskapet och tankarna från våra dialogmöten faktiskt kan komma att nå betydligt fler föreningar.