Föreningsservice – stöd och kunskap till föreningar

En åsikt som återkom vid flera av våra dialogmöten under våren var en oro över återväxten av föreningsaktiva personer som är villiga att lägga ner engagemang på de administrativa sysslor som hör föreningen till. Merparten av de föreningsaktiva är av förklarliga skäl mest intresserade av föreningens syfte och kärnverksamhet och därav lyftes ett förslag på någon form av stödfunktion vid bokföring, rekvirering, lönehantering och andra administrativa tjänster. Som av en händelse finns redan en sådan funktion i Helsingborg i form av Föreningsservice!

Föreningsservice i Helsingborg är ett treårigt projekt som drivs av paraplyorganisationen DHS i Helsingborg med stöd av Allmänna Arvsfonden. Låter det intressant för din förening finns det mer information att ta del av på projektets webbplats och där hittar du även kontaktuppgifter till kansliet.