Första mötet med projektgruppen

Vi har nu haft ett första möte med den arbetsgrupp som tillsammans med oss projektledare ska fortsätta arbetet mot en överenskommelse om ökad samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad. Av 35 personer som anmälde sitt intresse att vara med i arbetsgruppen har vi valt ut följande grupp:

Första träffen tyder på att vi har fått ihop ett bra gäng till arbetsgruppen och genom en workshop började vi genast att bygga på det skelett som ska forma överenskommelsen. Tapetserat på väggarna i ett av rådhusets torn fanns 55 av de mest frekventa förekommande förslag/utvecklingsmöjligheter som föreningslivet i Helsingborg lyft fram under våra dialogmöten tillsammans. Arbetsgruppen fick i ett första skede gruppera de klokheter som föreningslivet bidragit med och när deltagarna var nöjda med sina kluster av åtgärder fick de ge förslag på ord som kunde sammanfatta respektive “ordmoln”. Arbetsgruppens sammanfattande ord lyfter de konkreta åtgärderna som framkom på dialogmötena till en mer övergripande nivå och visar i hög grad vilka principer som är viktiga i samverkan för Helsingborgs föreningsliv och som troligen bör lyftas in i en överenskommelse i Helsingborg. Till vårt nästa arbetsgruppsmöte kommer vi projektledare ha byggt vidare på arbetsgruppens insats och återkomma med en skiss över vilka principer som kan bli vägledande i Helsingborgs lokal överenskommelse.

IMG_9187

Herrarna i fart med att gruppera de behov som föreningslivet i Helsingborg efterlyser för att utvecklas och stärkas i samverkan med Helsingborgs stad.

IMG_9188

I full färd med att hitta gemensamma nämnare för olika åtgärder.