Helsingborgs stad antog överenskommelsen

Som en av de sista punkterna på dagordningen under kommunfullmäktiges sammanträde den 13 och 14 juni behandlades förslaget till lokal överenskommelse i Helsingborg. Trötta efter två dagars diskussioner kring mål och ekonomi 2018 för samtliga nämnder i Helsingborg blev det inte några långa utläggningar från politikerna men vi kan alla glädjas åt att kommunfullmäktige enhälligt ställde sig bakom överenskommelsen! Väldigt roligt för oss och för föreningslivet i Helsingborg!

Nu återstå att göra verkstad av innebörden i överenskommelsen och det första steget är att såväl som staden som intresserade föreningar ansluter sig genom undertecknande. Vi jobbar för fullt med att spika datum när signering kan ske och återkommer här och via mejl så fort det är bestämt.

Den slutgiltiga versionen av överenskommelsen hittar du här.