Om överenskommelsen

En överenskommelse är ramverk som beskriver hur den offentliga sektorn och föreningslivet förhåller sig till varandra. Överenskommelser kan användas som ett verktyg för hur de båda parterna kan stärka samverkan, synliggöra föreningslivet, hitta lösningar på gemensamma samhällsutmaningar och bidra till ett välfungerande samhälle.

I det här klippet ger den nationella överenskommelsen sin bild av vad en överenskommelse innebär:

I filmen nedan berättar ett antal personer om exempel och erfarenheter från överenskommelser runtom i Sverige.