Vad händer efter att en överenskommelse är signerad?

Även om processen med att ta fram och signera en överenskommelsen är väldigt viktig så är det efteråt som arbetet börjar på riktigt. Under dialogprocessen lyfts förmodligen flera frågor, behov och samhällsutmaningar som kommun och föreningsliv gemensamt kan försöka hitta lösningar på. Överenskommelsen kan fungera som en ingång till en långsiktig, kontinuerlig dialog och utgöra spelregler i relationen mellan stad och föreningsliv.

I förslaget till lokal överenskommelse i Helsingborg finns en grund för hur det fortsatta arbetet med implementeringen ska ske. Det finns även ett förslag på en handlingsplan med konkreta åtaganden för att förverkliga överenskommelsens innehåll. Åtagandena baseras på de tankar som framkommit vid dialogträffarna med föreningslivet och utgörs av aktiviteter som genomförs av antingen staden, föreningslivet eller båda parterna gemensamt.

I filmklippet nedan kommenterar Håkan Johansson (forskare vid Lunds universitet), Lars Bryntesson (Regeringskansliet) och Dan Ericsson (särskild utredare) vilka möjligheter och utmaningar de ser inom ramen för överenskommelser.