Samlingsfas

Centrala delar i samlingsfasen:

  • Dialogmöten med föreningar

En överenskommelse handlar per definition om att två eller flera parter kommer överens om något. I fallet med den lokala överenskommelsen i Helsingborg utgörs parterna av den offentliga aktören Helsingborgs stad och en hel hop med ideella aktörer från Helsingborgs omfattande föreningsliv. Dialogmötena har varit en möjlighet att bygga broar men framförallt för att hitta en gemensam grund till överenskommelsen, identifiera hur staden och föreningslivet kan bli bättre på att samverka och hur vi tillsammans kan bidra till ett bättre Helsingborg

Dialogmöten februari och mars 2016

Den första omgången dialogmöten genomfördes vid fem tillfällen under februari och mars 2016. Inbjudan hade skickats ut till alla ideella föreningar verksamma i Helsingborg som hade identifierats och som vi hittat kontaktuppgifter till, undantaget fackföreningar. Utöver föreningslivets deltagare var samtliga politiska partier i kommunfullmäktige inbjudna att delta med en person per tillfälle som representant för staden.

En sammanfattning av vad som kom fram på dialogmötena i februari och mars hittar du här.

Dialogmöten november 2016

Efter vårens dialogträffar började ansvariga tjänstepersoner tillsammans med en arbetsgrupp bestående av föreningsrepresentanter att bena i materialet som kommit fram i dialogerna och vi gick därmed över i formuleringsfasen. Resultatet blev att ett skelett till överenskommelse började framträda men vi kände samtidigt att vi behövde ytterligare kött på benen. Därför bjöd vi in föreningslivet till ytterligare dialogträffar, denna gång två till antalet. I samtalen fokuserade vi på innebörden i överenskommelsens sex principer men det var också värdefullt att återigen låta föreningslivet träffas över verksamhetsområdena – en tydlig önskan från vårens dialogträffar.

Här hittar du material från dialogmötena i november.