Sex principer för en överenskommelse

Den nationella överenskommelsen som togs fram 2008 bygger på sex principer som grund för samverkan mellan den offentliga och ideella sektorn. Principerna handlar om:

  • Självständighet och oberoende
  • Dialog
  • Kvalitet
  • Långsiktighet
  • Öppenhet och insyn
  • Mångfald

I filmen nedan ger Stockholms Stadsmission sin bild av hur de arbetat med den nationella överenskommelsen sex principer.

I framtagandet av en överenskommelse i Helsingborg har staden och föreningslivet genom dialog landat i att använda samma principer med enda tillägget att principen om mångfald även inkluderar förnyelse.