Överenskommelsen är signerad

Det var under högtidliga former som den lokala överenskommelsen signerades i rådhuset den 27 september. Ceremonin inleddes med att representanter från de 59 föreningar i Helsingborg som valt att ansluta sig till överenskommelsen hälsades välkomna av Marcus Friberg (MP) och Ola Möller (S) – ordförande respektive vice ordförande i beredningen för demokrati och service som varit politisk styrgrupp vid framtagandet. Därefter berättade projektledare Cecilia Holm från Helsingborgs stad om arbetet och samverkansprocessen som lett fram till överenskommelsen.

Med alkoholfritt bubbel i glasen och vegetariska snittar minglades det sedan i väntan på att varje förening fick möjlighet att greppa pennan för en signatur. Nu påbörjas arbetet för att gå från ord till handling med Sveriges färskaste lokala överenskommelse!