Projektledarna på konferens om IOP

Den 10 mars deltog projektledarna Erik Larsson och Cecilia Elmberg i en heldagskonferens uppe i Göteborg som handlade om Idéburet offentligt partnerskap (IOP). IOP kan nog enklast beskrivas som något som ligger mellan bidrag och offentlig upphandling och i flera kommuner och regioner där man arbetat fram en lokal överenskommelse har IOP-avtal varit en naturlig följd att studera och eventuellt börja arbeta med.

IOP är en partnerskapsrelation mellan den offentliga sektorn och ideella organisationer som upprättas för att stötta en verksamhet som hanterar någon form av samhällsutmaning. IOP-avtal skrivs ofta utifrån speciell verksamhet som ägs av den ideella organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med, hur länge avtalet ska gälla etc. Läs mer om IOP

Hör Lena Micko, ordförande för Sveriges kommuner och landsting (SKL), ge sin syn på IOP:

Nedan kan du ta del av delar av innehållet från konferensen: