Sammanfattning av dialogmöten i november

Ett drygt halvår efter våra inledande dialogträffar mellan stad och föreningsliv var det återigen dags att ses på Hotell Horisont den 15 och 16 november.
Förutom att återigen stifta bekantskap med den rika flora av föreningar som finns i Helsingborg så fick vi möjlighet att berätta om och ta del av synpunkter kring det arbete som gjorts sedan sist. Alla kloka tankar från dialogträffarna i våras har hjälpt till att bilda skelettet till överenskommelsen och träffarna i november kommer att ge ytterligare kött på benen, framförallt gällande de principer som utkristalliserat sig i överenskommelsen.
En sammanfattning från dialogträffarna i november hittar du här.
Presentationen som visades hittar du här.