Stort tack för ert engagemang!

Vi vill rikta ett stort tack till alla er som tog er tid att medverka i våra möten med föreningslivet på Hotell Horisont! Vi har haft fem inspirerande och givande möten och vi är oerhört tacksamma över att ni delade med er av era tankar, idéer, synpunkter, kritik, förhoppningar och erfarenheter kring hur man kan få en utvecklad samverkan mellan Helsingborgs stad och föreningslivet i Helsingborg.

Vi håller just nu på att sammanställa allt det material som blivit resultatet av mötena och här på webbplatsen kommer du inom kort att kunna läsa en sammanfattning av det som kommit fram. Nästa steg blir att börja fila på texter till en överenskommelse, ett arbete som görs av oss i projektledningen tillsammans med ett antal representanter från föreningar som anmälde sitt intresse på dialogmötena och som vi väljer ut till en arbetsgrupp.