Träff om ekonomiskt stöd för kreativa platser

Den 16 juni kan du träffa handläggare från Kulturrådet på Dunkers kulturhus i Helsingborg för att lära dig mer om en ny utlysning av kulturmedel kallad Kreativa platser. Kreativa platser kan sökas till kulturprojekt i bostadsområden som drivs genom lokal samverkan och där de boende är med som projektdeltagare, kulturutövare och publik. För att söka krävs partnerskap med minst tre aktörer, varav åtminstone en ska vara verksam lokalt i bostadsområdet och en ska vara kulturaktör.

Var? Dunkers kulturhus, Kungsgatan 11 Helsingborg

När? 16 juni klockan 15:00–17:00

Mer information hittar du här.