Tyck till om förslaget till överenskommelse

Äntligen finns det ett förslag på lokal överenskommelse ute på remiss och vi vill redan nu passa på att rikta ett stort tack till alla er som delgivit era tankar, idéer och behov vid våra dialogmöten. Utan er input hade inte förslaget till lokal överenskommelse sett ut som det gör!

Nu vill vi ha in synpunkter på förslaget från så många Helsingborgsföreningar som möjligt och på så sätt göra den slutgiltiga överenskommelsen ännu bättre.

Förslaget till lokal överenskommelse i Helsingborg hittar du här. För instruktioner om hur din organisation kan lämna synpunkter på förslaget till lokal överenskommelse i Helsingborg läs remissbrevet.