Föreningar välkomnas till signering av överenskommelsen

Den 14 juni antog kommunfullmäktige enhälligt den lokala överenskommelse som tagits fram i Helsingborg genom samverkan mellan staden och föreningslivet sedan 2015.

Nu är det dags att ta första steget i förverkligandet genom samla parter som önskar ansluta sig till överenskommelsen för en signering. Onsdag den 27 september klockan 17:00 välkomnar vi representanter för ideella föreningar i Helsingborg till stadens rådhus för mingel, en kortare ceremoni samt undertecknande från såväl stad som föreningsliv.

Om din förening tar beslut om att ansluta sig till överenskommelsen ber vi er anmäla vem som kommer att representera föreningen vid signeringen senast måndag 18 september via formuläret som du hittar här.

Av hänsyn till lokalens storlek kan vi enbart ta emot en representant per förening.