Helsingborgs mångfaldsvecka är igång!

En av principerna i den nationella överenskommelsen är mångfald. Mångfald som begrepp har flera betydelser men i överenskommelsesammanhang har det handlat om att värna ett brett och livskraftigt föreningsliv och om att öppna upp föreningslivet som aktör i samhället.

2015 arrangerades Mångfaldsveckan för första gången 2015 i Helsingborg i syfte att uppmärksamma det mångfaldsarbete som görs i staden, visa på goda exempel och inspireras av varandra. Årets Mångfaldsvecka äger rum 19–25 september och bjuder på runt 40 programpunkter som arrangeras av ett 20-tal olika aktörer! Nyfiken på alla intressanta programpunkter? Klicka här!

Mer information om veckan finns på mangfald.helsingborg.se och eventuella frågor besvaras på mangfaldsveckan@gmail.com

8751203110_3e459d9964_o2