Dialogmötena har passerat för denna gång…

Alla klokheter och erfarenheter som ni bidrog med tar vi med in i nästa fas av arbetet mot en överenskommelse i Helsingborg.