Vi vill träffa er igen!

Helsingborgs stad + föreningslivet = sant
Det har gått ett drygt halvår sedan vi träffade en uppsjö av Helsingborgs föreningar för en första dialog i arbetet mot en lokal överenskommelse om ökad samverkan. Tillsammans med ett referensnätverk från både staden och föreningslivet har vi därefter jobbat med att ta fram ett förslag till överenskommelse. Nu vill vi gärna träffa er igen, dels för att presentera och få synpunkter på vårt jobb så här långt, dels för att ge er ett forum att träffa varandra!

Målet med träffen är att få en tydligare bild av hur ni ser på arbetet med en överenskommelse och att jobba med principerna för samverkan och aktiviteter att knyta till överenskommelsen.

Var och när?
Träffarna äger rum på Hotell Horisont, Gustav Adolfs gata 47.

  • Tisdagen den 15 november 15:30 – 17:30
  • Onsdagen den 16 november 18:00 – 20:00

Anmälan av upp till två representanter för din förening görs här.

Program i korthet

  • Samling där vi bjuder på något att äta och dricka
  • Inledning och presentation
  • Detta har hänt
  • Cafésamtal om principerna för samverkan
  • Sammanfattning – så här går vi vidare

Vänliga hälsningar
Cecilia Holm cecilia.holm@helsingborg.se, 042 – 10 53 45
Erik Larsson, erik.larsson@helsingborg.se, 042 – 10 56 85

En överenskommelse är ett första steg i ett långsiktigt arbete med en utvecklad samverkan mellan staden och föreningslivet. Med överenskommelsen som stöd kan staden och föreningslivet i gemensamt arbeta med konkreta aktiviteter för att nå stadens vision Helsingborg 2035.